Retazos conectados

Escritos de Diego Bartolomé para acompañar a la vida

Presentació Assignatura Direcció de Producció i Operacions


Aquest nou curs, introduïm una nova manera d’encarar l’aprenentatge, deixant de banda cada vegada més la classe magistral, per donar rellevància a l’aspecte pràctic i d’aprenentatge autònom amb l’estudi de casos, lectura i presentació de llibres, anàlisi de les operacions d’una empresa real, etc. Més endavant, ho detallarem.

Tanmateix, estic obert a propostes de nous temes pels alumnes, i a donar un enfoc diferent a cadascuna de les classes segons l’interès de l’auditori. A més, l’idioma de l’assignatura serà el català principalment, però els materials es podran distribuir també en anglès. La vida professional sense aquest idioma no és el mateix.

En una frase, aquesta assignatura introdueix els conceptes i tècniques per al disseny, planificació i control d’operacions en empreses de fabricació com en serveis, fent èmfasi a les tècniques i les eines per a l’anàlisi i gestió de les operacions, així com el context estratègic per a la presa de decisions operatives.

Les 10 classes principals són les següents:

 1. Introducció a l’assignatura, metodologia, resultats esperats, avaluació, etc.
 2. Breu descripció dels conceptes claus que s’han d’estudiar.
 3. Operacions de servei. McDonald’s i Burger King. Estudi de cas.
 4. Gestió d’estoc, models Economic Order Quantity (EOQ).
 5. Experiència emprenedora de Manel Sarasa, fundador d’Openbravo. / Mètodes de previsió de la demanda.
 6. Teoria i pràctica dels Enterprise Resource Planning (ERP).
 7. Descripció del sistema de producció i/o operacions d’una empresa local.
 8. Presentació del llibre de Taiichi Ono “Toyota Production System”.
 9. Presentació de Nan-Tic (openERP) i/o Openbravo com a software de gestió.
 10. Classe d’experiència empresarial amb l’Albert Cervera, fundador de Nan-Tic.

Dues setmanes abans de cada classe, tindreu disponible en aquest blog un post que us guiarà per a  la presentació, a més de servir de base per a tothom per a poder discutir a classe de forma fonamentada. El post d’aquest blog no pretendrà ser exhaustiu, sinó només una guia. Es valorarà molt el fet que el grup hagi anat més enllà del que explicaré jo en els posts.

Treball en grup

Cadascuna de les classes serà liderada per un grup, que explicarà el que haurà treballat i respondrà a les preguntes dels companys. Però la feina de cada grup no acaba amb el dia de presentació, sinó que hi haurà un continu de petites modificacions que s’hauran de fer setmanalment, tant en base als comentaris dels companys a classe, el Campus Virtual o en aquest blog. Jo mateix també faré bastantes preguntes i incentivaré que els companys intervinguin,en aquest sentit serà una classe d’acord amb el moviment 2.0 en les xarxes socials. La Universitat no pot obviar que el coneixement avuien dia és distribuit.

És important que sàpiga si dins el grup hi ha hagut distribució de tasques i com ha anat, ja que això serà important per a l’avaluació. Vull treball en equip unit, no una suma de treballs individuals.

Remarco aquí que el treball de cada grup no acaba el dia que presenta, sinó que continuarà durant tot el trimestre. De fet, faré un seguiment setmanal de l’estat del treball segons els aspectes que aniré proposant.

Participació a classe

La comunicació oral és essencial en el món de l’empresa. Una bona comunicació implica primer de tot, escoltar bé, per després poder respondre/rebatre d’una forma fonamentada, amb un discurs estructurat, rellevant i coherent. La participació podrà ser tant espontània com estructurada, amb p.ex. un grup que haurà de confrontar el que explica el grup ponent.

Els aspectes que valoraré de la participació tant a la classe com en el blog o el campus de l’assignatura seran els següents:

 • Capacitat d’escoltar l’interlocutor.
 • Rellevància dels punts aportats en el context de la discussió.
 • Capacitat d’anàlisi.
 • Voluntat per a participar.
 • Out-of-the-box thinking“.

Aquesta participació ha de millorar el nivell general, aportant coneixement o aspectes novedosos i innovadors.

Estudi de casos/exercicis

En l’estudi de casos o aspectes pràctics, cadascun pot tenir un enfoc diferent, però vull que quedi molt clar durant el dia de la presentació la síntesi, la definició del problema, i la solució proposada, confrontada amb d’altres solucions rebutjades. De fet, poden ser més importants aquestes que no la proposada. En la vida professional, són tan importants els errors com els encerts (sempre que els fracassos ens portin a l’èxit).

Si no es proporcionen totes les dades rellevants, s’han de mirar d’aconseguir per d’altres vies, o bé dir fer suposicions de la dada que no es dóna. Valoraré tant els aspectes estratègics com els d’operacions, ja que aquests són la posada en pràctica dels primers.

Una classe típica

Les classes tindran totes la mateixa estructura, tot i que els temps podran variar d’un dia per l’altre en funció dels continguts.

 1. Presentació d’una notícia recent. Cada dia, un grup presentarà una notícia i el perquè és rellevant pels temes que estem tractant a producció i operacions. Es farà una petita discussió a classe, i en base a ella, demanaré fer una presentació, un comentari, o una petita anàlisi al grup que la presenti, o bé a algun altre alumne. Aquesta part tindrà una durada d’aproximadament 15 minuts.
 2. Presentació del tema. Cada grup farà una síntesi del tema que li ha tocat, sobretot exposant els problemes detectats i les solucions adoptades. Serà una classe interactiva, on es podrà intervenir per a proposar extensions, aclarir dubtes, etc.  Duració aproximada 1h15m.
 3. Conclusions, valoració i treball futur. Em reservo la part final (15 minuts) per a donar indicacions de per on ha d’anar el treball posterior, així com per valorar les presentacions i millorar la forma de com exposareu en públic. La comunicació verbal i no verbal són essencials. També, podré fer recull de coses importants (avaluables) o emfatitzar conceptes que no hagin quedat clars en aquella classe o dies anteriors.

Avaluació

 1. Dia de presentació del treball (20%). Valoraré adequació dels temes tractats, capacitat de síntesi, profunditat tractada, i capacitat de comunicació dels ponents, entre d’altres.
 2. Treball continu propi durant el trimestre (40%). Hi haurà tant parts individuals com en grup, i serà el resultat del seguiment setmanal que faré a tots els grups.
 3. Participació al comentari de notícies (20%). Espero que els estudiants lliguin les notícies amb d’altres, i les valorin d’una forma consistent tant a classe com al blog.
 4. Participació als temes exposats (20%). Igual que per a les notícies, els estudiants han d’aportar la seva visió també per als temes que es presentaran, sobretot relacionant-los amb el seu propi treball.

Grups de treball

Per a l’òptim funcionament de la classe, necessitaré 9 grups, cadascun al càrrec dels següents temes:

 1. Anàlisi de notícies.
 2. Operacions de servei (dia 3).
 3. Gestió d’estoc (dia 4), amb exercicis.
 4. Previsió de la demanda (dia 5).
 5. Teoria i pràctica dels ERP (dia 6).
 6. Descripció d’una empresa local (dia 7).
 7. Síntesi del llibre “Toyota Production System” del Taiichi Ono (dia 8).
 8. Software de Nan-tic (dia 9).
 9. Software Openbravo (dia 9).

Written by Diego Bartolome

18/09/2011 a 12:39

A %d blogueros les gusta esto: